Pohjois-Karjalan Yrittäjät | Paikallisyhdistykset | Suomen Yrittäjät
Pohjois-Karjalan pk-yritykset panostavat kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamiseen

19.04.2018

Pohjois-Karjalan pk-yritykset panostavat kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamiseen


Yli puolet Pohjois-Karjalan pk-vientiyrityksistä uskoo viennin arvon kasvavan tänä vuonna. Vientiyritykset aikovat panostaa tänä vuonna aiempaa enemmän kansainvälistymiseen. Reilu kolmannes yrityksistä kertoo innovaatiosatsaustensa kasvavan. Tämä selviää kevään Pk-yritysbarometrista. Vientikauppoja maakunnan pk-yritykset tekevät kuitenkin huomattavan suurella riskillä. Maakunnan pk-yrityksiä rohkaistaan hakemaan kauppaa Venäjältä asiantuntijaseminaarissa 20.4.2018.

Valtaosa suoraa vientiä harjoittavista pk-yrityksistä kertoo Pk-yritysbarometrissa tekevänsä vientikauppoja laskua vastaan ilman luottovakuutusta. Viejä siis antaa ostajalle maksuaikaa ilman luottovakuutusta ja ottaa käytännössä suuren riskin mahdollisesta luottotappiosta, jos ostaja jättäisikin kaupat maksamatta.  Osa yrityksistä on käyttänyt ennakkomaksua vientisaatavien varmistamiseen. Ennakkomaksun vaatiminen ostajalta voi taas johtaa siihen, että kaupan saa kilpailija, joka osaa käyttää ostajan rahoitusta hyväkseen. Vaikka Pk-yritysbarometriin vastanneiden Pohjois-Karjalan pk-viejien määrä on melko pieni, vastaukset antavat kuitenkin suuntaa vientikaupan tekemisen tavoista.

–Haluamme herätellä pk-yrityksiä pohtimaan vientikaupan riskejä ja rohkaista neuvonnalla menestyksekkääseen vientikauppaan. Luottoriskit voi suojata, ja riskinhallintatavat vaihtelevat sen mukaan, millä markkinoilla toimitaan. Esimerkiksi Venäjällä kauppaa on järkevää tehdä ennakkomaksulla. Jos ostaja haluaa maksuaikaa laskua vastaan, siinä tapauksessa saatavat kannattaa luottovakuuttaa, ja siinä Finnvera voi auttaa, sanoo Finnveran Pietarin-edustuston päällikkö Timo Pietiläinen.

Kansainvälistymisestä ja innovaatioista haetaan kasvua

Maakunnan vientiyrityksistä lähes kolmannes kertoo olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia. Lisäksi liki puolet kertoo kasvavansa mahdollisuuksien mukaan. Kasvuhakuisuus näkyy panostuksissa innovaatioihin, tuotantoon ja tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen. Business Finland rahoitti vuonna 2017 noin sataa pohjoiskarjalaista yritystä. Valtaosa rahoituksesta kohdistui pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

–Noin puolet rahoituksen saajista hyödynsi joko innovaatioseteliä tai startup-yrityksille räätälöityä Tempo-rahoitusta. Tämä kertoo siitä, että maakunnassa on vahva kasvu- ja uudistumisvire, iloitsee palvelujohtaja Kari Komulainen Business Finlandista.

Idän-kaupassa mahdollisuuksia kasvuun – riskit ja pakotteet huomioitava

Pohjois-Karjalan ja Joensuun seudulla keskeisiä teollisuudenaloja ovat metalli- ja muovituoteteollisuus sekä metsäteollisuus. Vientimarkkinoista potentiaalia löytyy muun muassa idästä, kuten Venäjältä. Venäjän-kauppaan liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä.

Team Finland -toimijat Business Finland, Finnvera, Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja ulkoministeriö kumppaneineen ovat mukana perjantaina 20.4.2018 Joensuussa järjestettävässä Pk-yritykset maailmalle -tilaisuudessa, joka keskittyy vientiin ja Venäjän-markkinoihin.

Venäjällä on meneillään laaja-alaisia kehityshankkeita ja suuri kysyntä metsäteollisuuden ja puunjalostuksen ratkaisuille. Suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa myös Venäjän uudistuvalle infrastruktuurille ja jätehuoltoratkaisujen kehittämiselle. Joensuussa on perjantaina paikalla Venäjä-kaupan huippuasiantuntijat. Kaikkien kiinnostuneiden pk-yritysten kannattaa tulla kuulemaan, miten ne voivat hyödyntää Venäjän-kaupan uudet mahdollisuudet ja selättää riskit, sanoo toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Suomalais-Venäläisestä kauppakamarista.

Venäjän-kauppa on aina ollut tärkeässä asemassa, ja siitä huolimatta se tänä päivänä on aiheena ajankohtaisempi kuin koskaan, kertoo Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi.

Vaikka lähi-Venäjän poliittinen tilanne juuri tällä hetkellä askarruttaakin, pk-yrityksillä on selvästi myönteinen näkemys kasvulle idän suuntaan. Tähän haluamme rohkaista kokemuksia sekä mahdollisimman konkreettista opastusta välittämällä, Vuojärvi jatkaa.

Presidentti Putinin neljäs presidenttikausi testaa Venäjän kyvyn uudistaa talouden rakenteitaan. Investointien kasvua, digitalisaatiota ja teollisuuden nykyaikaistamista tukevat uudistukset auttaisivat Venäjää vähenevän työikäisen väestön ja heikkenevän infrastruktuurin mukanaan tuomissa haasteissa. Samalla ne avaisivat uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille eri alojen pk-yrityksille. Toistaiseksi pakotteet, kasvanut protektionismi ja ruplan mahdollinen epävakaus säilyvät liiketoimintaympäristössä huomioon otettavina haasteina, sanoo johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Venäjällä suomalaisia yrityksiä palvelevat myös Suomen edustustot: Moskovan suurlähetystö, Pietarin pääkonsulaatti sekä toimipisteet Petroskoissa ja Murmanskissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi Team Finland -koordinaattoreihin Joonas Heiskaseen Moskovassa ja Virpi Suoniseen Pietarissa.

–Venäjälle toimintaansa laajentavan yrityksen kannattaa tehdä perusteelliset kotityöt ja taustaselvitykset etukäteen, jotta säästyy ongelmilta. Henkilökohtaiset suhteet ovat tärkeitä ja vaativat panostusta. Pakotteita koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä ulkoministeriön oikeudellisen osaston pakote-tiimin puoleen, muistuttaa vientisuurlähettiläs Juha Markkanen.

Joensuun tilaisuus aloittaa jälleen tiimitavattavissa-tapahtumakiertueen, joka kattaa vuoden aikana viisi paikkakuntaa. Tilaisuus järjestetään Joensuun Tiedepuistossa, Louhela-salissa osoitteessa Länsikatu 15 kello 9.0012.00. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Pohjois-Karjalan kauppakamarin, Pohjois-Karjalan Yrittäjien, Team Finlandin, Business Finlandin ja UM:n kanssa. Tilaisuus on avoin myös median edustajille.

Uutiset

Pohjois-Karjalan Yrittäjien alle syntyi uusi naisyrittäjäverkosto

Kahvila Forumissa 5.6. pidetyssä Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset ry:n yhdistyskokouksessa päädyttiin yksimielisesti yhdistystoiminnan purkamiseen. Yhdistys katsotaan virallisesti puretuksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

Yrittäjien oma VIP Ilovaarirockissa!

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry on tänä kesänä vahvasti mukana uudistuneessa Ilovaarissa. Festivaalia vietetään lauantaina 7. heinäkuuta Joensuun Ilosaaressa ja sen järjestää Kerubi
Ota yhteyttä

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

Joensuun Tiedepuisto, rakennus 4B (2.kerros)
Linnunlahdentie 2
80110 Joensuu

Katso kartta

Henkilöstön yhteystiedot 

Tulevia tapahtumia

Jul
19
Kesän 2018 Pielisen Savotta tapahtuma koostuu entiseen tapaan kolmesta ajankohtaisesta paneelikeskustelusta torstaina ja perjantaina 19.-20.7.

Jul
20
Kesän 2018 Pielisen Savotta tapahtuma koostuu entiseen tapaan kolmesta ajankohtaisesta paneelikeskustelusta torstaina ja perjantaina 19.-20.7.