Pohjois-Karjalan Yrittäjät | Paikallisyhdistykset | Suomen Yrittäjät
Pk-yritysbarometri: Kasvuhakuiset pk-yritykset satsaavat nyt yrityksen kehittämiseen

11.09.2017

Pk-yritysbarometri: Kasvuhakuiset pk-yritykset satsaavat nyt yrityksen kehittämiseen


Pienet ja keskisuuret yritykset eivät odota suuria seuraavan vuoden suhdannekehityksestä, kertoo tänään julkaistu Pk-yritysbarometri. Vaikka talous kasvaa reippaasti, pk-yritysten odotukset suhdanteista paranivat keväästä vain hieman.

- Pk-yrityksistä 47 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja yhdeksän prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Pohjois-Karjalan alueella suhdannenäkyviä kuvaava saldoluku +20 on kahdeksan prosenttiyksikköä heikompi kuin keväällä. Saldoluku on myös selkeästi koko maan keskimäärästä lukua +38 alempi, kertoo Joensuussa vieraillut Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Vaikka vienti on kasvanut, talouskasvu on pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien varassa.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään. Syksyn 2017 Pk-yritysbarometri perustuu 4 700 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysbarometri julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa pk-yritysten odotuksia vuoden eteenpäin.


Kasvuhakuisuus laskussa

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (37 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä. Pohjois-Karjalan alueella on myös eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (40 %). Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 3 % vastaajista mikä on yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin keväällä 2017.

- Pohjois-Karjalassa kannattavuuden kehitysnäkymät ovat kääntyneet laskuun toisin kuin koko maan osalta, sanoo Mika Kuismanen ja jatkaa - Huolestuttavaa on myös voimakkaasti kasvuhaluisten yritysten määrän kääntyminen lievään laskuun.

Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Pohjois-Karjalan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.


Pk-yritysten kehittämisen tarpeet ja esteet

Koko maan tasolla pk-yritykset näkevät selvästi eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä (53 % mainitsee). Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta on yhteistyössä/verkottumisessa ja alihankinnassa sekä henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa (31 %).

Täällä Pohjois-Karjalan alueella eniten kehittämistarvetta nähdään myös markkinoinnissa ja myynnissä (55 %) ja toiseksi eniten yhteistyössä/verkottumisessa ja alihankinnassa (32 %). Pahimpina kehittämisen esteinä yrittäjät pitävät kustannustasoa ja kilpailutilannetta, sanoo toimitusjohtaja Merja Blomberg Pohjois-Karjalan Yrittäjistä.


Digitaalisuus liiketoiminnassa

Internet kotisivut, sosiaalinen media ja pilvipalvelut ovat pk-yrityksissä yleisimmin hyödynnetyt tai käytetyt digitaaliset työkalut/palvelut. Yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen sekä asiakaspalvelun parantuminen arvioidaan merkittävimmiksi digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi pk-yritysten keskuudessa.

- Pk-yritysbarometristä selvisi, että verkkokaupan käyttöönottoa suunnittelee Pohjois-Karjalassa 6 % pk-yrityksistä. Luvun toivoisi olevan suurempikin, mutta suurin osa vastaajista ei kuitenkaan ottanut kantaa kysymykseen, toteaa Merja Blomberg.

 

Näkymät rahoitukseen

Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritykset eivät pidä rahoituksen saatavuutta enää yhtä suurena esteenä yrityksen kehittämiselle kuin aiemmin. Yleisesti ottaen vain yksi kymmenestä yrityksestä on jättänyt hankkeita toteuttamatta rahoituksen saatavuuden vuoksi.

- Tulosten perusteella näyttää siltä, että pk-yritykset ovat nyt valmiita hyödyntämään Suomen talouden noususuhdanteen ja ottamaan kasvuaskelia. On mielenkiintoista nähdä, miten pk-yritysten aikeet hakea rahoitusta ja toteuttaa investointeja toteutuvat Pohjois-Karjalassa loppuvuonna, sanoo aluepäällikkö Hannu Puhakka Finnvera Oyj:stä.

Omistajanvaihdokset luovat tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle. Noin viidennes yrityksistä on kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa yritysostojen kautta. Tarve ulkopuoliselle rahoitukselle on suuri, sillä lähes 80 prosenttia toimijoista tarvitsisi laajentumiseensa ulkoista rahoitusta.

- Rahoituksen käyttökohteet osoittavat, että kasvuhakuiset ja kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset hakevat selvästi muita yrityksiä useammin rahoitusta yrityksen kasvuun, kehittämiseen ja henkilöstön osaamiseen. Puhtaasti kotimaan markkinoilla toimivat yritykset hakevat puolestaan rahoitusta eniten kone- ja laitehankintoihin, toteaa Hannu Puhakka.

Uutiset

Pk-yritysbarometri: Pk-yritykset pyrkivät säilyttämään asemansa

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset koko maassa ovat lähes viime syksyn tasolla. Lähiajan suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku on +35, kun se viime syksynä oli +38, kertoo tänään jul-kaistu Pk-yritysbarometri.

Yrittäjämatka Vilnaan

Ota yhteyttä

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

Joensuun Tiedepuisto, rakennus 4B (2.kerros)
Linnunlahdentie 2
80110 Joensuu

Katso kartta

Henkilöstön yhteystiedot 

Tulevia tapahtumia

Feb
24
Tule ja tuo perheesi tähän mukavaan talviriehaan! Pääsylippusi tähän tapahtumaan on voimassa oleva jäsenkorttisi, jonka esittämällä saat tapahtuman palvelut ilmaiseksi koko perheellesi.

Feb
27
Kitee
06:00 PM - 08:00 PM
Suunnitteletko yrityksesi myyntiä tai yrityksen ostoa? Tietoa yrityksen yrityskaupassa huomioitavista asioista. Esittelemme käytettävissä olevia asiantuntijoita ja organisaatioita sekä niiden palveluja. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus tavata asiantuntijoita ja sopia henkilökohtainen tapaaminen.